اخبار

خبر روز
آموزشی و پژوهشی
اداری و سازمانی
فرهنگی و دانشجویی
گالری تصاویر

اطلاعات تماس

  • نشانی: قصرشیرین-دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشیرین

  • تلفن: 42426710

  • کد پستی: