برگزاری مسابقه تنیس به مناسبت هفته وحدت حوزه ودانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشیرین

برگزاری مسابقه تنیس به مناسبت  هفته وحدت  حوزه ودانشگاه  در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشیرین