تبریک دکتر فرزاد پارسه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشیرین به مناسبت روز خبرنگار

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.

۱7 مرداد روز بزرگداشت خبرنگار گرامی باد