دانشگاه آزاد اسلامی راهي است كه هيچ طالب علمي مجبور نيست دست از تحصيل بكشد. (آیت الله هاشمی رفسنجانی)
دریافت فیش حقوقی
سامانه دانشجویی

 • به وب سایت دانشگاه آزاد مرکز قصرشیرین خوش آمدید.
 • چارت تحصیلی

  کاردانی برق نا پیوسته
  کارشناسی برق نا پیوسته
  کاردانی کامپیوتر پیوسته
  کارشناسی کامپیوتر نا پیوسته
  كارداني تربيت بدني پیوسته
  فرم خام نمونه سوالات
  فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی برق
  آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه
  فرم ارزشیابی جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی معماری
  صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی
  فرم درخواست استفاده از تخفیف بیش از یک دانشجوی فعال به تحصیل
  چارت حسابداری
  فرم وام وزارت علوم