دانشگاه آزاد مرکز قصرشیرین
دانشگاه آزاد اسلامی راهي است كه هيچ طالب علمي مجبور نيست دست از تحصيل بكشد. (آیت الله هاشمی رفسنجانی)
دریافت فیش حقوقی
سامانه دانشجویی

  • به وب سایت دانشگاه آزاد مرکز قصرشیرین خوش آمدید.
  • دیدار جناب آقای پورافشار شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر قصرشیرین با ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر پارسه

    دیدار جناب آقای پورافشار شهردار محترم واعضای محترم شورای اسلامی شهرقصرشیرین باریاست دانشگاه آزاداسلامی مرکز قصر شیرین جناب آقای دکترپارسه در خصوص مشکلات دانشگاه

    دیدار جناب آقای پورافشار شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهرقصرشیرین باریاست دانشگاه آزاداسلامی مرکز قصر شیرین جناب آقای دکترپارسه در خصوص مشکلات دانشگاه

    برچسب ها