دانشگاه آزاد مرکز قصرشیرین
دانشگاه آزاد اسلامی راهي است كه هيچ طالب علمي مجبور نيست دست از تحصيل بكشد. (آیت الله هاشمی رفسنجانی)
دریافت فیش حقوقی
سامانه دانشجویی

  • به وب سایت دانشگاه آزاد مرکز قصرشیرین خوش آمدید.
  • شرکت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصر شیرین جناب آقای دکتر پارسه همگام بادیگر مسئولین شهرستان در مراسم روز درختکاری

    شرکت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصر شیرین جناب آقای دکتر پارسه همگام بادیگر مسئولین شهرستان در مراسم روز درختکاری

    شرکت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصر شیرین جناب آقای دکتر پارسه همگام بادیگر مسئولین شهرستان در مراسم روز درختکاری

    برچسب ها