دانشگاه آزاد مرکز قصرشیرین
دانشگاه آزاد اسلامی راهي است كه هيچ طالب علمي مجبور نيست دست از تحصيل بكشد. (آیت الله هاشمی رفسنجانی)
دریافت فیش حقوقی
سامانه دانشجویی

  • به وب سایت دانشگاه آزاد مرکز قصرشیرین خوش آمدید.
  • کسب مقام دومی تیم والیبال خواهران دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصر شیرین

    کسب مقام دومی تیم والیبال خواهران دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصر شیرین
    تیم والیبال خواهران دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشیرین ازبین تیم های والیبال دانشجویی دانشگاهها ی آزاد اسلامی استان کرمانشاه موفق به کسب مقام دوم تیمی این مسابقات شد.
    برچسب ها