دانشگاه آزاد اسلامی راهي است كه هيچ طالب علمي مجبور نيست دست از تحصيل بكشد. (آیت الله هاشمی رفسنجانی)
دریافت فیش حقوقی
سامانه دانشجویی

  • به وب سایت دانشگاه آزاد مرکز قصرشیرین خوش آمدید.
  • 

    پژوهش

    بازدید :1432نفر

    زهرا اختیاری -مسئول پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشیرین